Välkommen till Aktiv företagsfriskvård

Hälsa är en resurs i arbetet och ohälsa är ett hinder. Idag räcker det inte att vara kompetent inom sitt yrke. Utöver yrkeskunnande baseras ett företags framgång på i vilken utsträckning medarbetare upplever engagemang, kreativitet, trivsel och hälsa. Medarbetarens hälsa är således en strategisk framgångsfaktor. Hälsan på jobbet har betydelse för kvalitet och effektivitet och därmed även för lönsamhet så varför inte ha möte eller konferenser utanför din arbetsplats?

 

Företagskickoff,
konferens/SPA-konferens,
föreläsningar
eller friskvårdsworkshop.

Vi skräddarsyr gärna innehållet på din nästa företagaktivitet utefter din önskan och vår kompetens, vi erbjuder konferensrum upp till 40 personer, SPA och relaxrum, föreläsningar, träning, gruppaktivitet och glädje.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra medlemsrådgivare Annette, Lena  eller receptionen tel 042-164060.